Herand Idrettslag

Herand Rundt - Skiløypa - Kontingent - Styre - Vedtekter

 

Herand Idrettslag er eit lite lag, men kan by på fleire aktivitetar for folk i alle aldrar. Faste aktivitetar i gymsalen i Kulturhuset:

 

Måndag

Kl 19 – 20:            Spinning

Kl 20 – 21:            Styrketrening med vekter.

 

Tysdag

Kl 19 – 21:             Aktivitet for ungdom frå 8.klasse og oppover

 

Onsdag

Kl 19 – 19.45:        Step

Kl 19.45 – 20.30: Styrke med vekter

 

Torsdag  

Kl 11 – 12:              Frisk Trim med fysioterapeut

Kl 17 – 18:             Friidrett for born i alle aldrar

Treningspause 1. juni - 31. august, i romjula og i påskeveka.

 

Herand Rundt

Fast arrangement er terrengløpet Herand Rundt som vert arrangert 2. pinsedag kvart år. Her er det både turklassar og konkurranseklassar for born, ungdom og vaksne.
 

Skiløypa
Utanom organisert idrett, ynskjer laget å legga til rette for at flest mogeleg skal kunna vera i aktivitet. Me har difor  laga skiløypa Bjønndalen-Fodnastøl-Vassenden, i samarbeid med Jondal Idrettslag og fleire andre. Når forholda ligg til rette for det, kan de koma til preparerte løyper.
 
Sjå kartet her.

 
 

Kontingenten i Herand Idrettslag er

kr 100 pr år for enkeltmedlem

kr 300 pr år for familie

kr 50 år pr år om ein vil vera støttemedlem

 

Kontingenten betalast innan 30.april

 

For spinning, step og styrke med godkjent instruktør kostar det 250 pr halvår.

Det er frivillig innbetaling til skiløypa.

 

VIPPS til HIL er 509910

 

Styret for Herand Idrettslag er :

Leiar: Hildegunn Samland  Tlf: 97134630

Nestleiar: Margreta Sandvin Eiken Tlf: 97150588

Kasserar: Arjen Stolk Tlf: 41086016

Skrivar: Kjell Olav Samland

Styremedlem: Tor Håkon Huus

Varamedlemmer:

Halldis Marie Samland

Birthe Torgersen

 

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer