Saker til årsmøtet i Herand Vasslag

Styret i Herand Vasslag melder at fristen for å melde saker til årsmøtet for Herand Vasslag våren 2021, er 8. mars.

Saker kan meldast til leiar Terje Grøtt eller sekretær Reidun Haugen Dalseth på epost:

Terje.Grott@mesta.no eller reidunhd@psmail.net

Styret vil fastsette dato for årsmøtet på neste styremøte 9. mars,

 

For styret

Reidun Haugen Dalseth