top of page
VEDTEKTER
 
STYRE vald på årsmøtet i mars 2023 :
Leiar: Ole Gisle Vassel 91138426 ole.vassel@kvamnet.no

Nestleiar: Thorleif Gjernes 99747799 thorleifgjernes@hotmail.com

Skrivar: Kaia Gulbrandsen 94278625/ 53668544 kaia@bakketunet.no

Kasserar: Angunn Handegard Trå 41625549 angunnh@online.no

Styremedlem: Veslemøy Mjelde 90837277 veslemoyam@gmail.com

Styremedlem: Guri Bugge 479 06 912 guri.bugge@gmail.com

Styremedlem: Jon-Harald Huus 480 59 313 jon.haraldh@gmail.com

1. vara: Oddmund Skeie

2. vara: Ingrid Stranden Haavik

3. vara: Jon Steinar Skeie

Skjema for registrering av frivillige timar

bottom of page