VEDTEKTER
 
STYRE vald på årsmøtet i mars 2019 :
Fungerande leiar inntil vidare: Gunnar Dalseth 95273845 gunnar@nerkuv.no

Nestleiar: Martha Samland 45220699

Skrivar: Kaia Gulbrandsen 94278625/ 53668544 kaia@bakketunet.no

Kasserar: Angunn Handegard Trå 41625549 angunnh@online.no

Styremedlem: Kenneth Vikane 94876546 kvikane@gmail.com (permisjon juni-des 2019)

Styremedlem: Thorleif Gjernes 99747799 thorleifgjernes@hotmail.com

Styremedlem: Sigmund Eiken 94877878 sigmund.eiken@kvamnet.no

1. vara: Ole Gisle Vassel (vara for Kenneth ut 2019)

2. vara: Liv Bente Steiro

3. vara: Jan Tore Huus

4. vara: Birte Torgersen

Skjema for registrering av frivillige timar

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer