top of page

Herand Musikklag øver kvar veke i Herand Kulturhus utanom feriane, og er med på ulike fellesarrangement i Herand og Jondal i løpet av året.

For 2022-23 er styret sett saman slik:
Leiar: Ingeborg Huus
Nestleiar: Tone Belsnes
Skrivar: Margreta Sandvin Eiken
Kasserar: Alvhild Samland
Styremedlem: Marit Samland

 

bottom of page