Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer

KULTURSTIEN

Er du i Herand, er det verdt å setja av 1,5 – 2 timar til ein tur rundt den fine turløypa vår. Den startar ved parkeringsplassen mellom oppgangssaga og kvernhuset i sentrum. Det er ein særdeles interessant tur på fleire måtar:
 

  • Det er ei vandring gjennom ein del av kulturhistoria vår

  • Her er eit rikt planteliv og du finn varmekjære lauvtre

  • Spanande geologi med hellerar som heng mest som eit tak over deler av løypa

  • Du går gjennom område der det er gjort arkeologiske funn som vitnar om tidleg busetjing

  • Flott utsikt over bygda og fjorden

  • Fin trimtur i kuppert terreng

Det er sett opp 4 tematavler langs stien. Det er informasjon om planteliv, geologi, arkeologi og kulturhistorie.

Det er sett opp bord og benker ved det finaste utsiktspunktet. Ta gjerne med noko godt i sekken eller i lomma og ta deg tid til ein stopp her. Koseleg om du skriv namnet ditt i gjesteboka som er lagt ut her.

Stien er lagt opp som ein rundtur, og like ovanfor garden Sævarhagen kan du velja kva veg du vil gå.

GOD TUR!!