top of page

KULTURSTIEN

Er du i Herand, er det verdt å setja av 1,5 – 2 timar til ein tur rundt den fine turløypa vår. Den startar ved parkeringsplassen mellom oppgangssaga og kvernhuset i sentrum. Det er ein særdeles interessant tur på fleire måtar:
 

  • Det er ei vandring gjennom ein del av kulturhistoria vår

  • Her er eit rikt planteliv og du finn varmekjære lauvtre

  • Spanande geologi med hellerar som heng mest som eit tak over deler av løypa

  • Du går gjennom område der det er gjort arkeologiske funn som vitnar om tidleg busetjing

  • Flott utsikt over bygda og fjorden

  • Fin trimtur i kuppert terreng

Det er sett opp 4 tematavler langs stien. Det er informasjon om planteliv, geologi, arkeologi og kulturhistorie.

Det er sett opp bord og benker ved det finaste utsiktspunktet. Ta gjerne med noko godt i sekken eller i lomma og ta deg tid til ein stopp her. Koseleg om du skriv namnet ditt i gjesteboka som er lagt ut her.

Stien er lagt opp som ein rundtur, og like ovanfor garden Sævarhagen kan du velja kva veg du vil gå.

GOD TUR!!

KJØP NÅ
KJØP NÅ
Nedlagde steinar

Nedlagde steinar betrar framkomsten monaleg

saltgropar

Spesielle holer i fjellet (på fagspråket kalla trafoni). Ingen har kunna gitt ei enkel forklaring på kva som er årsaka til desse holene, men det er semje blant fagfolk om at det er forvitring ved avflaking. Det føregår ein form for kjemisk reaksjon der det vert felt ut salt.

trollkjerring

Trollkjerringa-hola er spanande. Finnes det Trollkjerringar her? Dette er ein blid turgåar som har kikka inn - og fann ingenting denne gongen iallefall.

bottom of page