top of page

HERAND BYGDEBLAD
Herand Bygdeblad starta som ei skuleavis på Herand Skule i 1993. Sidan juni 1999 har Herand Bygdelag gjeve ut bladet fire gonger pr år. Arbeidet gjerast på dugnad og overskotet går til Herand Bygdelag. Bygdebladet har eige bladstyre. Bladpengar er kr 290,- pr år. Du finn og Herand Bygdeblad i laussal på Herand Landhandleri.
Har du tips, tilbakemeldingar eller stoff til bladet, set vi stor pris på å høyre frå deg. Hugs å sende inn ei gladmelding med bilete og helsing når nokon skal setjast pris på – jubilantar, nyfødde, brudepar, nytilsette, konfirmantar….

BLADSTYRE 2021
- Kaia Gulbrandsen
Bakketunet, 5628 HERAND
Telefon: 53668544/94278625
E-post: kaia@bakketunet.no 

- Ingrid Stranden Haavik
Telefon: 99278485
E-post: haavik@kvamnet.no

- Reidun Haugen Dalseth
Telefon: 46816081
E-post: reidunhd@psmail.net

- Sarah Marie Røstbø
Telefon: 95122615
E-post: sarah.marie.rostbo@kvamnet.no


Bladpengar kr. 290,- pr år. Ta kontakt med Kaia Gulbrandsen om du ynskjer å teikne eit abonnement. Herand Bygdeblad er og ei fin gåve, ta kontakt for gåvekort.
Kontonr. 3450 35 97766

bottom of page