Herand Vasslag   2019/20

Leiar: Terje Grøtt
Styremedlem:  Bernt Helge Samland
Styremedlem:  Hans Magnar Samland
Styremedlem:  Svein Samland
Styremedlem:  Jon Olav Haavik

Varamedlem: Kjell Olav Samland
Varamedlem: Olav Haavak

 

Rekneskap:        Bjørg Tolås    bjorg@fonn.no      53675010/98204994

 

 

Vassavgifta vert regulert av årsmøtet.

Her finn du innkalling og dokument til årsmøtet 2019.

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer