Herand Vasslag   2020/21

Leiar: Terje Grøtt
Styremedlem:  Hans Magnar Samland
Styremedlem:  Olav Haavik

Styremedlem: Reidun Haugen Dalseth

Varamedlem: Kåre Svåsand
Varamedlem: Jan Tore Huus

 

Rekneskap:        Bjørg Tolås    bjorg@fonn.no      53675010/98204994

 

 

Vassavgifta vert regulert av årsmøtet.

Her finn du innkalling og dokument til årsmøtet 2019.

Referat frå årsmøtet 2019 er her.
 

Det vert innkalla til ekstraordinært årsmøte 18. juni, sjå innkalling her.

Oppløysing av Herand Vasslag skjer dersom 2/3 av frammøtte røyster for.

Framlegg til nye prisar er lengst bak i dokumentet for årsmøtet. Styret legg fram ein kalkyle for investeringar som må gjerast her.

Gebyroversikta for Ullensvang kommune er på denne sida, og har gebyr for vatn på toppen og for avlaup like under det. Begge gebyr har eit fast beløp, og eit variabelt beløp avhengig av anten storleik på bygningen eller vassforbruk i m3. Sjå på kolonna "UK 2020" for det som gjeld for Ullensvang 2020.
 

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer