Herand Kvinne- og Familielag
 

Styret i 2020:


Leiar          : Marit Samland    marit.samland@kvamnet.no   97656941 
Nestleiar    : Berit Tuvin          berit.tuvin@kvamnet.no         92454479 
Kasserar    : Dorthea Vikane  d.vikane@hotmail.com           95725609 
Skrivar      : Marta Bergstø     marta.bergsto@kvamnet.no   48128670 
Studieleiar  : Bjørg Huus         bjohuus@gmail.com              41128422

Herand Kvinne- og Familielag vart starta i 1938.
Me er medlem av Norges Kvinne- og Familieforbund, 
som arbeider med kvinnepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Laget vårt har 11 medlemmer.

Årsmelding for 2019 finn du her

 

Årsmelding for 2018 finn du her


Årsmelding for 2017 finn du her.

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer