Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer

Herand Kvinne- og Familielag
 

Styret i 2019:


Leiar          : Marit Samland    marit.samland@kvamnet.no   97656941 
Nestleiar    : Berit Tuvin          berit.tuvin@kvamnet.no         92454479 
Kasserar    : Dorthea Vikane  d.vikane@hotmail.com           95725609 
Skrivar      : Marta Bergstø     marta.bergsto@kvamnet.no   48128670 
Studieleiar  : Bjørg Huus         bjohuus@gmail.com              41128422

Herand Kvinne- og Familielag vart starta i 1938.
Me er medlem av Norges Kvinne- og Familieforbund, 
som arbeider med kvinnepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Laget vårt har 12 medlemmer.

 

Årsmelding for 2018 finn du her


Årsmelding for 2017 finn du her.