Herand Grannahus

 

Styret for 2018:

Kjellaug H. Samland – leiar                   

Svein Samland – nestleiar                      

Ole Gisle Vassel – kasserar                    

Frøydis Eiken – skrivar                           

Johnny Garnes – styremedlem                

 

Varamedlemer:

Leif Harald Samland                                

Ingeborg S. Huus                                        

Ansvarleg for utleige av huset:   

Ole Gisle Vassel  Mob.tlf.: 911 38 426

 

Utleigeprisar:

Heile huset:                        kr 1300

Sal oppe:                            kr   600

Kjøkken og matsal:            kr   800

Kjøkken:                             kr   600

Årsmøte:                            kr   300

Stolar kr 10 pr stk, bord kr 40 pr stk

Anna utstyr frå kr 100 – 500, eller etter skjønn

Forsamlingshus. Oppsett i 1933 på dugnad! Huset er i god stand. Det vert brukt til festar og andre tilstelningar.
Utleige til konfirmasjon - bursdagar og anna. Det er 120 sitjeplassar i salen og 86 sitjeplassar i matsalen.

Herand Danselag arrangerar dansekveldar.

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer