Herand Fjellveglag

Styret for 2019/20 er:

Styreleiar Sigmund Eiken, tlf 948 77 878

Styremedlem Edmund Selsvik

Styremedlem Kjell Olav Samland

Trå, Bakke og Haugen veglag vart slegen saman til eitt veglag i 2007 og heiter no Herand Fjellveglag. Tidligare skogreisingsleiar E. Skiple har stukke ut vegane ved Ondal, og hensikten var å betra skogsdrift og gjera det lettare for bøndene og fornya skogen. Vegane har også ført til ein lettare måte for folk å koma seg ut i naturen.

Prisar for sommarsesongen 1. mai - 31. okt pr. tur:

Bilar / traktorar  kr 60,-
Motorsyklar kr 20,-

Bompengar pr. tur må betalast kontant i kasse ved bommen eller med Vipps nr. 514012.

Sommarsesongkort kr 600,- kan kjøpast hjå Sigurd Johannes Trå, Herandsvegen 507 på Trå i Herand, tlf 938 65 723.

Prisar for vintersesongen 1. nov - 30. april pr. tur:

Som for sommarsesongen.

Vintersesongkort same pris som for sommarsesongkort.

OBS! Alle som brukar vegen i vintersesongen må betala, også dei som er medlemer i Herand Fjellveglag.

God tur!

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer