Herand Danselag

Styret for 2018:

Kontaktperson og leiar for styret:

Johan Haugen, styreleiar

tlf 90 97 53 68 

epost johan.haugen@kvamnet.no

Else Raaen, nestleiar

Kari Meland Bleie, skrivar

Randi Knutsen, kasserar

Per Eikeland, styremedlem

 

 

 Program for 2019

 Program for 2020

Foto: Einar Samland

 

Herand Danselag driv med og tek vare på gamaldans. Gjennom praktisk utføring og ved opplæring, prøva å verna om tradisjonane i rund-dans, folkedans og bygdedans. Me vil byggja opp eit miljø omkring dansen gjennom sosiale samvær der alle kan ta del. 

Nye medlemer er velkomne!

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer