top of page

Me jobbar med sida

Redigering i nyhenderutene

(for administratorar)

Det er tre ulike framgangsmåtar når ein skal laga nyhenderuter. 

* Klikk i tekstboksen når du er i redigeringsmodus for å laga/ endra tekst

* For å endra bilete klikk direkte i biletet og gå på endre bilete

* For å laga nytt element, flytta rundt på eller sletta; høgreklikk utanfor biletet og eller tekstruta og "administrer element" kjem opp

Redigering i nyhenderutene

(for administratorar)

Det er tre ulike framgangsmåtar når ein skal laga nyhenderuter. 

* Klikk i tekstboksen når du er i redigeringsmodus for å laga/ endra tekst

* For å endra bilete klikk direkte i biletet og gå på endre bilete

* For å laga nytt element, flytta rundt på eller sletta; høgreklikk utanfor biletet og eller tekstruta og "administrer element" kjem opp

Film om båtbyggjing i Harand

 

Merethe Offerdal Tveit har laga ein fin film som omhandlar båtbtbyggjing i Herand. Den er å få kjøpt på DVD for kr 150,- Ta kontakt med Gunnar Dalseth

Påskebingo i grannahuset!

 

18. april kl 17 i Herand Grannahus - tre omgangar, sal av kaffi, saft, boller og kaker! Folk i alle aldrar velkomne!

bottom of page