top of page

Møter og aktivitetar:

Kvar måndag kl 18: Kveldsbøn med kort litturgi, songar og bøn.

Andre møter, basarar, laurdagsgraut og torsdagssuppa vert annonsert på "Kva skjer"

Bedehuset i Herand har ei lang historie. Det blei bygd i 1888 og fekk tilbygg både på 30-talet (inngangsparti) og på 60-talet (småsalen, foreiningsrom og fornya kjøken). Huset er innvigd til kyrkjeleg bruk. Dette inneber at det kan haldast gudsteneste, og bedehuset vert nytta til gravferd.

For tida (2016) er det gudsteneste 1 til 2 gonger i året. 

Herand Indremisjonsforeining samarbeider med Jondal Indremisjon,

og deler ofte talarar, slik at eit av møta blir haldne i Herand.
Styret ynskjer at Herand bedehus kan vera ein lett tilgjengeleg møtested

for alle, der ein kan få mat for både kropp eller/og sjel. 
Stikk gjerne innom, du er hjarteleg velkomen!
OBS: følg gjerne med på oppslagstavle ved butikken

Styre:

Formann: Arjen L. H. Stolk 41086016

Nestformann: Reidun Haugen Dalseth

Skrivar: Marna Roer

Medlem: Helga Osmo Storås

Medlem: Ingrid Stranden Haavik

Varamedlem: Haldor Tuvin

Rekneskap: Gerd Ingeborg Haugen

Revisor: Bjørg Tolås

bottom of page