Herand Båtlag

 

Epost til båtlaget: herandbaatlag@gmail.com

Styret 2018 /2019.

Formann              Audun Berg                     tlf. 917 08 362

Kasserar              Christian Tolås                tlf. 913 89 776

Styremedlem      Odmund Skeie                tlf. 913 06 797

Styremedlem      Halvard Hoås Samland   tlf. 951 58 738

Styremedlem      Dag Rune Skarstein        tlf 474 84 985

Varamedlemmer:

Torbjørn Bay, Sigmund Eiken og Tor Andersen

Revisorar:

Magnus Eiken og Arjen Stolk

Valnemnd:

Atle Solesnes og Kjell Olav Samland

Dugnad vår 2019:

2. mars (fjerne gamal brygge)

16. mars (montering av ny brygge)

Alle dagar frammøte kl 10 i båthamna

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer