Presentasjon av Luren 4 H

Styret:

Leiar :                  Lars Edvard Haavik

Nestleiar :           Eivind Haavik

Kasserar:            Mikal Samland

Skrivar :              Håkon Handegard Trå

Styremedlem:    Victoria Linjord-Solberg

Vaksenleiarer :

Ingrid Stranden Haavik                 haavik@kvamnet.no           992 78 485

Inger-Johanne Linjord                                                               916 63 395