Herand Danselag

Styret for 2018:

Kontaktperson og leiar for styret:

Johan Haugen, styreleiar

tlf 90 97 53 68 

epost johan.haugen@kvamnet.no

Else Raaen, nestleiar

Kari Meland Bleie, skrivar

Randi Knutsen, kasserar

Per Eikeland, styremedlem

 

 

 Program for 2019

 Program for 2020

Herand danselag
Herand danselag
Gamlekarane frå Vik
Herand Danselag og Jondal Eldredans
Herand danselag
Herand danselag

Foto: Einar Samland

 

Herand Danselag driv med og tek vare på gamaldans. Gjennom praktisk utføring og ved opplæring, prøva å verna om tradisjonane i rund-dans, folkedans og bygdedans. Me vil byggja opp eit miljø omkring dansen gjennom sosiale samvær der alle kan ta del. 

Nye medlemer er velkomne!